fbpx

อำนวยศิลป์การช่าง

ผลงานโรงพยาบาล

ผลงานออกแบบและติดตั้งป้ายไฮเวย์โรงพยาบาล สำคัญๆในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป้ายสวยเด่นเห็นมาแต่ไกล เลือกใช้วัสดุในการติดตั้งที่มีคุณภาพได้รับมาตฐานการผลิต

โรงพยาบาลสิรินทร จังหวัดขอนแก่น

Construction
ภาพระหว่างการติดตั้งหน้างาน
Previous slide
Next slide

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลภูเขียว เฉลิมพระเกียรติ